Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş

Lucrările de reabilitare a Iazului Batal au fost continuate între anii 2017-2022 în cadrul proiectului  „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş”, Cod SMIS 2014 + 109910, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric.

Valoarea totală a proiectului finanțat prin POIM  este de 37.764.284,43 lei, din care:

– 30.934.136,63 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă  din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;

588.594,55 lei – contribuţia Municipiului Târgu Mureș;

– 6.241.553,25 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Rezultatele proiectului

  1. reducerea fluxurilor de substanțe anorganice care ajung în pânza freatică;
  2. protejarea apelor de suprafață (emisari: râul Mureș și canalul de colectare al afluenților);
  3. curățarea terenului de substanțe de contaminare și aducerea la un standard corespunzător pentru a soluționa orice impact asupra mediului local din activitatea anterioară din cadrul sitului.

Indicatori de realizare şi de rezultat

DenumireUMValoare total proiectRealizat
faza
I
Realizat
faza
a II-a
Probe prelevateProbe3000300
Rețea formată din puțuri de monitorizare a apei subterane instalată post remedierePuțuri10010
Conducte perimetrale demolate, clădire transformator demolată, stație de pompe demolată%1007723
Desecare iaz%1007030
Strat suport de geosintetic și material granular pe întreaga suprafață a iazului, pentru susținerea membranelorHa3013,516,5
Strat de geocompozit bentonitic pe întreaga suprafață a iazuluiHa3013,516,5
Suprafață de 30 ha acoperită cu sol curat peste straturile membranei și strat  pământ vegetalHa3013,516,5

Beneficiile/obiectivele proiectului

1.Terenul se poate utiliza în conformitate cu un standard corespunzător utilizării ca zonă verde publică şi va include zone de plantaţii şi de acces recreaţional pentru publicul general şi va soluţiona orice impact generat asupra mediului local de activitatea anterioară a sitului.

2.Reabilitarea habitatelor şi a calităţii aerului şi îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii pânzei freatice.

3.Condiţiile de trai/sănătate ale populației s-au îmbunătăţit în apropierea mediată a sitului, iar zona a devenit mai atractivă prin reducerea dezavantajelor vizuale şi a riscurilor directe faţă de sănătate.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României