Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş

Proiectul Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş a fost gândit pentru a reabilita situl, aducându-l la standarde de curăţare acceptabile. Conceptul proiectului consta în furnizarea unei utilizări acceptabile, rentabile şi eficiente a resurselor şi a celor mai bune tehnici disponibile.

Metoda selectată pentru remediere consta în acoperirea şi drenarea întregului iaz batal din Târgu Mureş. Proiectul prevedea acoperirea întregului sit cu membrane, curăţarea stratului de sol şi drenarea apelor pluviale. Această abordare permitea reducerea într-o anumită măsură a fluxurilor de substanţe anorganice care ajung în pânza freatică şi protejarea apelor de suprafaţă (emisari: râul Mureş şi canalul de colectare al afluenţilor).

Reabilitarea Iazului Batal din Tîrgu Mureș a fost începută prin proiectul „Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureș”, proiect implementat de Municipiul Târgu Mureș și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric.     

Valoarea totală a proiectului finanțat prin POS Mediu a fost de 29.565.987 lei, din care: 

  23.613.222 lei –  valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;

481.902 lei – contribuția Municipiului Târgu Mureș;

5.470.863 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

Obiectivele proiectului

  1. Reducerea riscului, îmbunătăţirea calităţii de mediu şi protejarea sănătăţii umane în municipiu şi în zona sitului.
  2. Implementarea cu succes a închiderii gropii de gunoi de deşeuri periculoase.
  3. Contribuirea la îndatoririle Tratatului de aderare (şi ale Directivelor UE corespunzătoare) pentru protecţia mediului şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, inclusiv restaurarea terenului şi curăţarea prin utilizarea metodelor corespunzătoare pentru tipuri specifice de situri contaminate.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României