Noutăți – Evenimente


Continuarea lucrărilor de reabilitare la Iaz Batal Tîrgu Mureș

Lucrările de reabilitare a Iazului Batal de la Târgu Mureș continua în cadrul proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu-Mureș, proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 2020, Componenta 1 OS 4.3. Apel de proiecte pentru decontaminarea siturilor poluate istoric proiecte fazate Axa Prioritară Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea sitului poluat istoric de 30 ha(13,5 ha faza I și 16,5 ha faza II) până la standarde de curățire acceptate pentru a putea fi utilizat ca zonă verde.

Valoarea totală a proiectului este 35.273.614,76 lei, din care contribuția Uniunii Europene 25.015.271,82 lei.

 Lansarea proiectului „Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureș” – aprilie 2012
Municipiul Tîrgu Mureș, în calitate de Beneficiar, lansează proiectul “Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureș” – Cod SMIS –CSNR 37839. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2- “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.
Comunicat de presă: http://www.tirgumures.ro/attachments/article/1668/comunicat1tgmures.pdf

Leave a Reply