Iaz Batal Mureș

Iaz batal Tîrgu Mureş – situaţie curentă

Iazul batal ocupă o suprafaţă de circa 30 ha si este amplasat în lunca râului Mureş, pe malul drept al acestuia, la cca. 4 km în aval de municipiul Tîrgu Mureş, la aproximativ 50–60 m de albia râului, în dreptul platformei de ingrăşăminte chimice a S.C. Azomureş S.A, pe care a deservit-o. Iazul batal de 30 ha a fost conceput cu dublu rol: cel de bazin deschis de răcire în circuit închis a apelor calde acide provenite din procesul tehnologic de fabricare a îngrăşămintelor complexe (NPK) şi cel de stocare a suspensiilor de carbonat de calciu şi a altor săruri insolubilizate ca urmare a răcirii apei. Acest ,,şlam” de săruri insolubile s-a depus în iaz într-un ritm mai rapid decât a fost prevăzut, cea mai mare parte în primii ani de funcţionare a acestuia. Regândirea şi modificarea ulterioară a unor faze ale procesului tehnologic din instalaţia de ingrăşăminte complexe NPK deservite de iaz şi exploatarea acestuia in conditii extrem de riguroase, au permis prelungirea perioadei de funcţionare a iazului până în 31.12.2006. Suprafaţa sitului este de 304,804 mp. Situl este compus din două compartimente: iazul mare de 1.131.800 mc şi iazul mic de 93.200 mc. Râul Mureş este situat la aproximativ 50 m sud de sit şi curge de la est la vest. Terenul agricol este situat adiacent la nord, la vest si est de sit. Accesul la sit este disponibil de la drumul local din Sâncraiul de Mureş. Structura şi echipamentele existente pe sit sunt funcţionabile şi urmează sa fie dezafectate în timpul implementării Proiectului. Situl pare să fie în stare neoperaţională, cu anumite porţiuni acoperite de vegetaţie. Mediul din jurul sitului este, în general, într-o stare proastă.

Suprafeţele zonelor înconjurătoare constau din teren agricol plat la est, vest şi nord şi, teren plat la sud spre râul Mureş. Zona înconjurătoare, inclusiv situl este ridicat aproximativ 10 m deasupra nivelului râului. Suprafaţa de nămol/apă din interiorul sitului este în principal plată, situată la o altitudine de 305 metri deasupra nivelului Mării Negre şi cu o pantă descendentă spre partea de vest. Drenajul de suprafaţă a apelor meteorice pe sit este necontrolat, apa fiind stocată în interiorul iazului. In timpul precipitaţiilor abundente, au loc viituri care produc eroziuni mari şi transportul sedimentelor.

Situaţia curentă a mediului sitului este periculoasă şi prezintă posibilitatea unor daune semnificative aduse sanatăţii umane şi mediului. Sursa principală a contaminării pânzei freatice şi a solului din cadrul sitului este reprezentată de şlamul anorganic din lagună. Situl este înconjurat, de asemenea, de receptori sensibili (zona rezidenţiala) în nord şi vest şi de apă de suprafaţă a râului Mureş la graniţa de sud. Există o nevoie urgentă de aducere a sitului la standarde de curăţare acceptabile.

Rezultatele preliminare ale investigaţiilor (geologice) sitului care implică forare, prelevarea mostrelor şi analiza în laborator indică faptul că situl este intens poluat de substanţe de contaminare precum amoniac, nitrat, nitrit, fosfat şi nitrogen total. S-au observat soluri de suprafaţă şi de subsol decolorate pe sit, în locurile unde s-au realizat puţuri de sonde. Curăţarea sitului este necesară de urgenţă, pentru protejarea sanătăţii umane şi a apelor controlate.

Populaţia afectată

Situl este situat în apropierea limitelor municipiului Tîrgu Mureş, mai exact, la 4 km de sud-vestul centrului oraşului. Ţinând cont de apropierea mare a sitului contaminat de zonele rezidenţiale din Tîrgu Mureş (cea mai apropiată zonă rezidenţială se află la o distanţă mai mică de 2000 m), se consideră că 5% din populaţia din Tîrgu Mureş (aproximativ 6390 din 127849 de locuitori estimaţi) este afectată într-un mod sau altul de situl contaminat. Populaţia afectată este definită ca populaţia care suferă de orice tip de dezavantaj din cauza sitului (inclusiv pericole de sănătate şi reducerea calităţii vieţii).

Laguna de şlam anorganic reprezintă sursa principală de contaminare a pânzei freatice. Analiza mostrelor de sol şi de apă indică următoarele legături poluante:

  • Riscul faţă de sănătatea umană asociat cu concentraţiile anorganice din solurile sitului;
  • Riscul confirmat al concentraţiilor de amoniac din apa de suprafaţă (râul Mureş);
  • Riscul confirmat al concentraţiilor mari de amoniac, nitrat, nitrit şi fosfat din pânza freatică;
  • Riscul confirmat al concentraţiilor mari de nitrat, nitrit şi fosfat din pânza freatică (şanţul perimetral din nordul lagunei);
  • Riscul faţă de animale în special din cauza contaminării pânzei freatice din şanţ.