Iaz Batal Mureș

Iaz batal Târgu Mureș – situația inițială

Iazul batal ocupă o suprafață de cca. 30 ha și este amplasat în lunca râului Mureș, pe malul drept al acestuia, la cca. 4 km în aval de municipiul Târgu Mureș, la 50–60 m de albia râului, în dreptul platformei de îngrășăminte chimice a S.C. AZOMUREȘ S.A Târgu Mureș, pe care a deservit-o. Iazul batal de 30 ha a fost conceput cu dublu rol: cel de bazin deschis de răcire în circuit închis a apelor calde acide provenite din procesul tehnologic de fabricare a îngrășămintelor complexe (NPK) și cel de stocare a suspensiilor de carbonat de calciu și altor săruri insolubilizate ca urmare a răcirii apei. Acest ,,slam” de săruri insolubile s-a depus în iaz într-un ritm mai rapid decât a fost prevăzut, cea mai mare parte în primii ani de funcționare a acestuia. Regândirea și modificarea ulterioară a unor faze ale procesului tehnologic din instalația de îngrășăminte complexe NPK deservite de iaz și exploatarea acestuia în condiții extrem de riguroase, au permis prelungirea perioadei de funcționare a iazului până în 31.12.2006.

Suprafața sitului este de 304,804 mp. Situl este compus din două compartimente: iazul mare de 1.131.800 mc și iazul mic de 93.200 mc. Râul Mureș este situat la aproximativ 50 m sud de sit și curge de la est la vest. Terenul agricol este situat adiacent la nord, la vest și est de sit. Accesul la sit este disponibil de la drumul local din Sâncraiul de Mureș. Structura și echipamentele existente pe sit sunt functionabile și urmează să fie dezafectate în timpul implementării Proiectului. Situl pare să fie în stare neoperațională, cu anumite porțiuni acoperite de vegetație. Mediul din jurul sitului este, în general, într-o stare proastă.

Suprafețele zonelor înconjurătoare constau din teren agricol plat la est, vest și nord și teren plat la sud spre râul Mureș. Zona înconjurătoare, inclusiv situl este ridicat aproximativ 10 m deasupra nivelului râului. Suprafața de nămol/apă din interiorul sitului este în principal plată, situată la o altitudine de 305 metri deasupra nivelului Mării Negre și cu o pantă descendentă spre partea de vest. Drenajul de suprafață a apelor meteorice pe sit este necontrolat, apa fiind stocată în interiorul iazului. în timpul precipitațiilor abundente, au loc viituri care produc eroziuni mari și transportul sedimentelor.

Situația mediului sitului este periculoasă și prezintă posibilitatea unor daune semnificative aduse sănătății umane și mediului. Sursa principală a contaminării panzei freatice și a solului din cadrul sitului este reprezentată de slamul anorganic din lagună. Situl este înconjurat, de asemenea, de receptori sensibili (zonă rezidențială) în nord și vest și de apa de suprafața a râului Mureș la granița de sud. Există o nevoie urgentă de curățare și de aducere a sitului la standarde de curățare acceptabile.

Rezultatele preliminare ale investigațiilor (geologice) sitului care implică forare, prelevarea mostrelor și analiza în laborator indică faptul ca situl este intens poluat de substanțe de contaminare precum amoniac, nitrat, nitrit, fosfat și nitrogen total. S-au observat soluri de suprafață și de subsol decolorate pe sit, în locurile unde s-au realizat puțuri de sonde. Curățarea sitului este necesară de urgență, pentru protejarea sănătății umane și a apelor controlate.

Obiectivul principal al operațiunilor de remediere constă în protejarea apelor de suprafață și aducerea terenului la un standard corespunzător pentru a putea fi utilizat ca zonă verde în scopuri agricole, pentru a include zone dedicate plantării, precum și pentru a soluționa orice impact adus asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului. Riscurile asociate cu toate legăturile poluante corespunzătoare sunt reduse în mod corespunzător de cea mai rapidă metodă de remediere care ține cont de limitările sitului.

Populația afectată
Situl este situat în apropierea limitelor municipiului Târgu Mureș, mai exact, la 4 km de sud-vestul centrului orașului. Ținând cont de apropierea mare a sitului contaminat de zonele rezidențiale din Târgu Mureș (cea mai apropiată zonă rezidențială se află la o distanță mai mică de 2000 m), se consideră ca 5% din populația din Târgu Mureș (aproximativ 6390 din 127849 de locuitori estimați) este afectată într-un mod sau altul de situl contaminat. Populația afectată este definită ca populația care suferă de orice tip de dezavantaj din cauza sitului (inclusiv pericole de sănătate și reducerea calității vieăii din cauza dezavantajelor vizuale, precum și limitările de mișcare și ale activităților de recreere etc.).

Laguna de slam anorganic reprezintă sursa principală de contaminare a pânzei freatice. Analiza mostrelor de sol și de apă indică urmatoărele legături poluante:
• Riscul față de sănătatea umană asociat cu concentrațiile anorganice din solurile sitului;
• Riscul confirmat al concentrațiilor de amoniac din apa de suprafață (râul Mureș);
• Riscul confirmat al concentrațiilor mari de amoniac, nitrat, nitrit și fosfat din pânza freatică;
• Riscul confirmat al concentrațiilor mari de nitrat, nitrit și fosfat din pânza freatică (șanțul perimetral din nordul lagunei);
• Riscul față de animale în special din cauza contaminării pânzei freatice din șanț.

Leave a Reply