Despre Proiect

Proiectul “Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş” este implementat de Municipiul Tîrgu Mureş şi co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2 – “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a îngrăşămintelor chimice (Azomureş) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaţionale şi a tehnicilor de investigare, precum şi a tehnologiilor de remediere disponibile.

Valoarea totală a proiectului este de 135.416.834 lei, din care:

 • 107.370.534 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
 • 2.191.235 lei – contribuţia Municipiului Tîrgu Mureş la valoarea eligibilă
 • 60.294 lei – valoarea neeligibilă a proiectului fără TVA
 • 25.794.771 lei – valoarea aferentă TVA

Rezultate

 • Reducerea, într-o anumită măsură, a fluxurilor de substanţe anorganice care ajung în pânza freatică
 • Protejarea apelor de suprafaţă (emisari: râul Mureş şi canalul de colectare al efluenţilor)
 • Aducerea terenului de 30 ha la un standard corespunzător pentru a soluţiona orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului

Indicatori fizici

 • Demolarea conductelor perimetrale, a clădirilor pompei şi transformatorului
 • Pomparea a 100% din apa de suprafaţă prezentă în lagună la facilitatea Azomureş pentru reutilizare
 • Stratul membranei aplicat deasupra stratului de pietriş pe întreaga suprafaţă a lagunei de 30 ha include următoarele: georeţeaua, geoplasa, geocompozitul din bentonită, geocompozitul de scurgere
 • Solul curat cu o grosime de aproximativ 0,85 m va fi dispus peste straturile membranei, pe o suprafaţă de 30 ha
 • Un strat de pamânt vegetal cu o grosime de aproximativ 0,15 m va fi dispus peste suprafaţa de 30 ha la sfârşit
 • Testarea regulată a 300 de mostre din solul importat mai sus menţionat (la fiecare 1000 m3) şi instalarea a 10 puţuri de monitorizare a pânzei freatice după perioada de remediere, la o adâncime de maxim 10 metri

Iaz Batal Tirgu Mures IMG_8361 IMG_8373