Despre Proiect

Reabilitarea Iazului Batal din Tărgu Mureș a fost începută prin proiectul „Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureș”, proiect implementat de Municipiul Târgu Mureș și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric.     

Valoarea eligibilă proiectului finanțat prin POS Mediu a fost de 109.561.769 lei, din care:

  • 107.370.534 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;
  • 2.191.235 lei – contribuția Municipiului Târgu Mureș.

Lucrările de reabilitare a Iazului Batal de la Târgu Mureș continuă în cadrul proiectului Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu-Mureș.

Proiectul este cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare Componenta 1 – OS 4.3. Apel de proiecte pentru decontaminarea siturilor poluate istoric proiecte fazate, Axa Prioritară – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

Obiectivul proiectului îl constituie reabilitarea sitului poluat istoric de 30 ha (13,5 ha faza I și 16,5 ha faza II) până la standarde de curățire acceptate pentru a putea fi utilizat ca zonă verde.

Valoarea totală a proiectului cofinanțat prin POIM este 35.273.614,76 lei, din care contribuția Uniunii Europene 25.015.271,82 lei.

Obiectivul general al proiectelor îl reprezintă reabilitarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a îngrășămintelor chimice (Azomureș) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaționale și a tehnicilor de investigare, precum și a tehnologiilor de remediere disponibile.

Rezultate

Reducerea, într-o anumită măsură, a fluxurilor de substanțe anorganice care ajung în pânza freatică;

Protejarea apelor de suprafață (emisari: râul Mureș și canalul de colectare al afluenților);

Curățarea terenului de 30 ha de substanțe de contaminare și aducerea lui la un standard corespunzător pentru a soluționa orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului.

Beneficii:

Terenul reabilitat va fi folosit la un standard adecvat ca zonă verde pentru public și va cuprinde zone de agrement peisajistic și acces pentru publicul larg. Se va reduce orice impact asupra mediului local din activitatea precedentă desfășurată pe sit.

Se va realiza un beneficiu imediat vizual, de reabilitare a habitatelor, a calității aerului și de imbunătățire pe termen lung a calității apelor subterane.

Se vor imbunătăți condițiile de viață și de sănătate a cetățenilor din imediata vecinătate a sitului și zona va deveni mai atractivă, făăa zone neagreabile, mirosuri și riscuri directe pentru sănătate.

Leave a Reply