Despre Proiect

Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş” – Cod SMIS 2014 + 109910.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastuctură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric

Valoarea totală a proiectului   este de 35.273.614,76 lei, din care:

  • 28.841.136,91 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
  • 6.432.477,85 lei – contribuţia Beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului: continuarea reabilitării sitului contaminat de 30 ha (13,5 ha faza I și 16,5 ha faza II), până la standarde de curățire acceptate, constând în protejarea apelor de suprafață și aducerea terenului la un standard corespunzător pentru a putea fi utilizat ca zonă verde, pentru a include zone dedicate plantării, precum pentru a soluționa orice impact adus asupra mediului local de activitate anterioară din cadrul sitului.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

  • Reducerea într-o anumită măsură a fluxurilor de substanţe anorganice care ajung în pânza freatică;
  • Protejarea apelor de suprafaţă (emisari: râul Mureş şi canalul de colectare al afluenţilor);
  • Curăţarea terenului de substanţe de contaminare şi aducerea lui la un standard corespunzător pentru a soluţiona orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul sitului.

Durata proiectului: implementarea proiectului se desfăşoară pe o perioadă de 60 de luni, respectiv între data de 01.01.2016 și data de 31.12.2020.

Istoric

Lucrările de reabilitare a Iazului Batal din Târgu Mureș au fost începute prin proiectul „Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureș”, proiect implementat de Municipiul Târgu Mureș și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric.

Valoarea eligibilă proiectului finanțat prin POS Mediu a fost de 109.561.769 lei, din care:

  • 107.370.534 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat;
  • 2.191.235 lei – contribuția Municipiului Târgu Mureș.

Leave a Reply